Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

i don't know what his beef is

George W. Bush ladies and gents!

Χαχαχα χαχααχαχ χααχαχαχχα χα, χαχαχχααχ!
Χαχ ααχαχα χαχαχαχα χαχ, χαχ α χαχα χαχ χαχαχχ
Χαχαχχα αχχ αχ? Χαχα αχαχ χαχαχ χχαχχ. Χαχχ αχα
αχα χχ αχχα χαχαχαχ αχχαχαχαχα, χαχαχ αχαχαχαχαχα χαχα
χα χαχα χαχα -χαχαχαχα χα χαχαα χαχχ. Χχχα χαχαχαχ
αχχα χαχ αχαχα?Χαχαχ! Αχαχ αχαχα χαχα χαχαχχ χα
χαχ αχαχ αχαχα χαχ αχαχαχαχα.

Απίστευτος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: