Σάββατο, 30 Ιουνίου 2007

Πυρκαγιές Παντού !

"Ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί..."

"...όλες οι μονάδες δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες..."

"...και αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα..."

"...την κυριότερη εστία..."

"...με αποτελεσματικότητα."Δεν υπάρχουν σχόλια: